De Witte Dame

In 2014 hebben we ‘De Witte Dame’ aan ons portfolio toegevoegd. Met 38.000 m2 bvo het grootste kantoorgebouw in onze portefeuille. Het gebouw kende een leegstand van ongeveer 11.000 m2. Bovendien was er een aanzienlijke achterstand op het vlak van groot onderhoud. Binnen 3 maanden na verwerving hebben we samen met onze installatiepartner het gebouw ge-upgrade naar Energielabel A, het eerste Rijksmonument in Nederland met die certificering! Eind 2014 was de achterstand in het groot onderhoud volledig weg gewerkt. Vanuit de huurders hebben we veel waardering gehad voor onze inspanningen voor het gebouw en haar gebruikers. Begin 2016 hebben we bovendien de laatste leegstand ingevuld met de komst van Gamehouse.

dewittedame.nl